Meneer Schrader informeert

Mijn naam is Jan Schrader, ik ben 62 jaar oud en woonachtig in Sittard. Ik ben als bibliothecaris en archivist werkzaam bij het gemeentearchief alhier, dat verleden jaar is omgedoopt tot Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen. Maar de reden dat ik u aanschrijf is een persoonlijke.

Ik ben op zoek naar een foto en gegevens van mijn grootvader Willem Schrader en zijn vrouw Anna Lelieveld. Deze Willem, zoon van Antonius Schrader en Johanna Roos en een broer van de Jacobus …. was koster van de katholieke kerk in Stompwijk. Hij overleed op 15 april 1910; mijn vader, geboren op 14 maart 1908, was toen nog maar 2 jaar. Twee jaar later, 18 juni 1912, overleed mijn grootmoeder. De kinderen zijn toen aan verschillende pleegouders toebedeeld.Volgens overlevering heeft de pastoor daar een grote rol in gespeeld. Mijn vader is opgevoed door het – naar ik meen kinderloze – echtpaar Adrianus Stolk (* Stompwijk 1868) en Anna van Rijn (* Stompwijk 1874).

HJM Schrader beweert in de in 1996 door hem uitgegeven Genealogie van de familie Schrader, dat de pleegouders verwanten waren. Dit heb ik in het geval van mijn vader nog niet kunnen staven. Ik had me voorgenomen ooit eens het parochiearchief te raadplegen over deze kwestie en dan zou ik bij het liber memoriale beginnen. Ik trof er een uittreksel van aan op uw site, maar was zeer teleurgesteld toen ik er geen enkel woord over de koster en zijn familiedrama aantrof. Enkele jaren geleden heb ik me het boek Stompwijk, Dorp van het dorstige hert aangeschaft in de hoop er een foto van mijn opa in aan te treffen. De groepsfoto van de familie Lelieveld, waarop hij voorkomt is echter zo slecht afgedrukt, dat nauwelijks iets van zijn gezicht is te onderscheiden.

Onlangs heeft mijn broer mij een berg foto’s overgedragen uit de nalatenschap van m’n oudere zus, die vorig jaar is overleden. Daar zaten veel jeugdfoto’s bij van mijn ouders en die had ik nooit eerder gezien. Daardoor ben ik we weer meer in de familiegeschiedenis gaan verdiepen en ik wil dat ook op de een of andere manier vastleggen….

Daardoor denk ik ook dat u de meest geschikte persoon bent om hulp te vragen bij mijn zoektocht naar een afbeelding van mijn grootvader of wellicht van het geboortehuis van mijn vader. En misschien wat persoonlijke gegevens. Het gaat me dan niet om de genealogische data, maar meer de levensverhalen.

In de hoop op uw belangstelling te mogen rekenen, groet ik u vriendelijk

Jan Schrader
Justus de Harduwijnlaan 16
6136 TR Sittard
tel 046-4584388