Bezorgersbijdrage

 Namens alle bezorgers van de Dorpsketting hartelijk dank voor uw bijdrage. Met elkaar haalden zij het mooie bedrag op van

€ 2474,81.

Wij bedanken Chiara van Boheemen en Anne van Veen voor hun jarenlange trouwe bezorgdienst. Zij gaan er beiden mee stoppen.  Red.