CDA vraagt aandacht bibliotheek

CDA vraagt aandacht voor behoud van de bibliotheekvoorziening in Stompwijk

Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad vergaderd over de bezuinigingen op de gemeentebegroting. Deze bezuinigingen zijn nodig omdat er door de financiële crisis minder geld van het Rijk beschikbaar komt. De komende jaren wordt stapsgewijs tot 2018 een bedrag van € 23 miljoen euro bezuinigd om geen tekorten op onze gemeentebegroting te laten ontstaan. Geld wat je niet hebt kun je ook niet uitgeven, vindt het CDA. Ook wil het CDA geen algemene belastingsverhoging invoeren voor de inwoners van onze gemeente.  Het CDA streeft naar evenwicht. Tussen wat de gemeente kan en moet doen en wat de samenleving voor mogelijkheden in haar mars heeft. Tussen behoud van al het goede én zorgvuldig afbouwen van zaken waar geen geld meer voor beschikbaar is.

Het bestuur van de bibliotheek in Leidschendam-Voorburg heeft onlangs aangekondigd dat de vestiging in Stompwijk mogelijkerwijs gaat verdwijnen omdat de gemeentelijke subsidie straks wordt gekort. Om de bezuinigingen het hoofd te bieden, is de bibliotheek voornemens om samen met Rijswijk te gaan fuseren.

Het CDA heeft aan het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd om bij het bestuur van de bibliotheek aandacht te vragen voor het behoud van een bibliotheekvoorziening in Stompwijk. “Het is belangrijk dat deze voorziening behouden blijft voor de inwoners van Stompwijk” aldus Yvonne van Boheemen namens het CDA.

Yvonne van Boheemen

gemeenteraadslid CDA