Geachte ouders

Geachte ouders,

Een lange tijd geleden hebben wij u geïnformeerd over het starten van een BSO locatie in Stompwijk. In eerste instantie hadden wij het voornemen om binnen de school een ruimte te gaan ontwikkelen voor deze BSO. Hier zijn wij mee gestopt omdat de gemeente ons geen vervangende ruimte kon aanbieden wanneer de school wegens de nieuwbouw van het Kulturhus gesloopt of verbouwd moet worden.

Omdat de ontwikkelingen rondom het Kulturhus nu weer onzeker zijn geworden, hebben we verschillende mogelijkheden opnieuw onderzocht voor een BSO locatie. Wij hebben besloten om een  tijdelijke BSO locatie te combineren met de peuterspeelzaal ‘t Peuterparadijs. Hiervoor worden dan wel aanpassingen gedaan aan deze locatie. Zo komt er een directe opening naar het grasveld achter de peuterspeelzaal. Hier mogen  wij van de gemeente een speelplaats van maken, die afgeschermd wordt door een hek. Ook de inrichting zal aangepast worden, zodat de kinderen niet het idee hebben dat ze in de peuterspeelzaal zijn. Voor de activiteiten gaan we uitzoeken of we gebruik kunnen maken van de bestaande voorzieningen in Stompwijk.

Wij willen samen met de ouders die geïnteresseerd zijn in een plek op de BSO van gedachten wisselen hoe we deze BSO zo aantrekkelijk mogelijk kunnen maken voor de kinderen.

Wanneer er aanmeldingen komen voor deze BSO dan is ons voornemen om per 1 september 2011 te starten.

Wij hopen dat wij u op woensdag 29 juni kunnen ontvangen in de peuterspeelzaal in de Santhorststraat te Stompwijk. De avond begint om 20.00 uur en de koffie staat warm. 

Vriendelijke groet,

Maria Loomans, directeur Stichting Kinderopvang Zoeterwoude