Parochieberichten

Parochieberichten H.Laurentius Stompwijk

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,                      

overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie  tel. 071- 5220655

Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur 

Pastor: M. Hoogervorst  tel. 06-20551458, email: m.hoogervorst@live.nl

B.g.g. tel. 071-5801604

Ziekenbezoek opgeven via secretariaat

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties Rabobank rek. nr. 361502168 

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Weekvieringen in de  RK H. Laurentius Parochie

Zaterdag     2 juli 19.00 uur geen viering.

Zondag       3 juli 11.00 uur Eucharistieviering met parochiekoor

Voorganger Em. Pastoor H.v.d. Plas

Zondag 3  juli   11.00 uur voor de overleden armen  en weldoeners van de parochie, Jan Koevoet, Nico.v.Boheemen, Arie en Rika v. Santen – Verhagen, Jan .v.d. Krogt, Kees .v. Dijk, Jan Kerkvliet, Leen v.Boheemen, Sjaak en Anja .v. Santen – Koot, Truus Hilgersom- Verhart, Annie .v.d. Burg – v.Veen, Will.v.d. Brink – Luiten, Jannie Suyten –  v.Leeuwen, Aad Luk, Gerard Put, Jaap Warmerdam, Corrie Bolleboom – Zoetendaal, Henk Luiten, Femia Janson-Sloot.

Kerkhulpen                                Kosters                 Lectoren              Misdienaars

Zaterdag     2 juli     19.00 uur    A.v.S                     geen                     geen

Zondag       3  juli.   11.00 uur     A.v.S. Cees B.      Thijs en Sjoerd v. Bemmelen   

Mededeling van uit het secretariaat

Bedevaart naar Kevelaar: informatie over 1 en 3 daagse bedevaart naar Kevelaer vindt u op de leestafel achter in de kerk.

Huwelijk — Wilt u dat bruidsparen genoemd worden in de voorbeden van een viering, stuurt u dan een huwelijksaankondiging naar het secretariaat van de parochie.

Dopen— Wilt u uw kind laten dopen? Graag 6 weken van te voren opgeven aan het secretariaat. De volgende doopviering is 24 juli na de zondagsviering, de voorbereiding voor deze doopviering wordt gehouden woensdag 6 juli in de pastorie.

Wilt u wijzigingen in gezinssamenstelling door geboorte overlijden of verhuizing melden aan het parochiesecretariaat?

Vieringen met persoonlijk karakter, moeten een halfjaar van te voren worden aangemeld.

Heeft u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.

Het secretariaat