Actie restauratie kerkgebouw Stompwijk

Actie restauratie kerkgebouw Stompwijk

Aan alle inwoners van Stompwijk

 

                                                                                                       Stompwijk, juni 2011.

 

Zoals iedereen waargenomen heeft is ons kerkgebouw nagenoeg geheel gerestaureerd. Alleen de ramen aan de voorzijde en de zijkant resteren ons nog. Alles, wat gepland was, hebben we kunnen uitvoeren. Inderdaad, wat minder snel als gedacht, maar tot slot is het resultaat er wel naar! Daar zijn we, hopelijk met u, zeer blij mee.

Ook aan de binnenzijde heeft de kerk een metamorfose ondergaan. Ik schreef het in december al. Nagenoeg alles uitgevoerd door de vele vrijwilligers. Fantastisch. Daar komen we later, uiteraard, op terug.

De pastorie is ook aan de buitenzijde onderhanden genomen. De binnenzijde volgt later, op basis van bestemming. Ook het plein, voor de kerk, hopen we later te verfraaien. Dit, wat betreft het technische gedeelte.

De her-ingebruikname van”de kerk” heeft, gepast, plaatsgevonden op 16 april. We kunnen u nu berichten dat de officiële heropening zal plaatsvinden op 18 september. Daar zullen we, na de zomervakanties, verder over berichten. Dat we dan ook aandacht zullen schenken aan al die vrijwilligers moge logisch zijn.

Nu even over het “geld”, want daar valt of staat alles mee. De financiering is gedaan met subsidie van Monumentenzorg, leningen van het Bisdom en particulieren. Bovendien door leningen van instellingen, verkoop van obligaties, giften van diverse fondsen en particulieren. Op korte termijn is het gelukt de financiering rond te krijgen.

De verkoop van obligaties en het aangaan van grote leningen betekent wel dat het kerkbestuur op langere termijn veel geld nodig heeft. Er moet ten slotte jaarlijks rente en aflossing betaald worden. Dit zal een periode van 10 jaar in beslag nemen. Huidige inkomsten voor dit alles worden gegenereerd via kringloopwinkel “ de Stal”, de zendapparatuur aan onze kerktoren en de incidentele baten. Dit laatste betekent, dat schenkingen, obligaties en erfenissen ten gunste van de kerk, de komende jaren zeer welkom blijven.

Zoals reeds eerder aangekondigd starten we in augustus nog met een actie voor ondernemend Stompwijk.

Op dit moment laten we het hier even bij.

De dank aan de vrijwilligers kan niet genoeg herhaald worden. Bedankt voor nu en hopelijk de toekomst.

We wensen u allen een prettige zomertijd toe.

 

Restauratie commissie kerk