Zwaar verkeer Stompwijkseweg

Zwaar verkeer blijft groot risico Stompwijkseweg

De verkeersmaatregelen, die uit veiligheidsoverwegingen zijn getroffen voor de Stompwijkseweg, blijven vanwege het acute risico onverminderd van kracht. Tussen de huisnummers 37 en 58 blijft de weg dus verboden voor vrachtwagens, grondtransporten en landbouwverkeer, zwaarder dan 3.500 kg. Ook blijft de maximumsnelheid hier 30 km/uur. Het is niet uitgesloten dat de staat van de Stompwijkseweg uitbreiding van de veiligheidsmaatregelen noodzakelijk maakt.

Er worden veel overtredingen geconstateerd van het verbod voor zwaar verkeer. Gezien de instabiliteit van de kade waarop de weg ligt, blijft het risico groot dat de weg ter plaatse van de afgesloten weghelft als gevolg van dit zware verkeer de vaart inschuift. De veiligheid komt hierdoor ernstig in het geding.

De kosten voor het herstel komen voor rekening van de overtreder. De gemeente doet dan ook een beroep op de inwoners van Stompwijk het verbod te respecteren en ook leveranciers hierover te informeren. Tractoren moeten omrijden via Kostverlorenweg, Wilsveen, Voorweg, Zoetermeer en Middelweg. Vrachtverkeer wordt omgeleid via de Zoetermeerse Rijweg.

De gemeente en het Hoogheemraadschap van Rijnland willen uiteraard weten wat er nu precies aan de hand is en wat de oplossing voor dit probleem is. Beide organisaties verzamelen al enige tijd gegevens over de weg. Een ingenieursbureau gaat met die gegevens in de slag om de exacte oorzaak van de verschuivingen vast te stellen. Gemeente en Hoogheemraadschap hebben regelmatig ambtelijk overleg over deze kwestie. Binnenkort vindt overleg plaats tussen de besturen van deze organisaties.

De eerste voorlopige resultaten van het onderzoek worden deze zomer verwacht. Het onderzoek loopt nog door tot ver in het najaar. Pas dan valt iets te vertellen over de mogelijke oplossingen voor de problematiek op de Stompwijkseweg en Dr. Van Noortstraat.