Parochieberichten

 Overleden: 19 juli, Gerard Geus in de leeftijd van 46 jaar.

 Weekvieringen in de  RK H. Laurentius Parochie

Zaterdag 30 juli 19.00 uur woord en communieviering met samenzang Voorganger Mw. Marianne Turk

Zondag   31 juli 11.00 uur woord en communieviering met samenzang Voorganger Mw Marianne Turk   

Misintenties  

Zaterdag 30 juli, 19.00 uur voor de overleden armen  en weldoeners van de parochie, Jannie Suyten -v. Leeuwen, Will v.d. Brink – Luiten, Jaap Warmerdam, Aad Luk, Gerard Put, Corrie Bolleboom – Zoetendaal, Henk Luiten, Femia Janson-Sloot, Jo Verhagen – Hoogendijk.

Zondag 31 juli, 11.00 uur voor de overleden armen  en weldoeners van de parochie, Jac. Luiten, Arie en Rika v.Santen – Verhagen, Toos v. Boheemen – Warmenhoven, overleden ouders v. Boheemen -v.d. Krogt, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja .v. Santen – Koot, Annie v.d. Burg -v. Veen, Jannie Suyten—v. Leeuwen, Will v.d. Brink – Luiten,  Aad Luk, Gerard Put, Corrie Bolleboom – Zoetendaal, Henk Luiten, Femia Janson-Sloot, Jo Verhagen – Hoogendijk.

Kerkhulpen                        Kosters       Lectoren        Misdienaars

Zaterdag 30 juli 19.00 uur  Adriaan H     Cees Bergen                             geen

Zondag   31 juli 11.00 uur  Adriaan H            ?                                         geen