Strenge handhaving verbod zwaar verkeer Stompwijkseweg

 

Het verbod voor zware voertuigen op een deel van de Stompwijkseweg wordt streng gehandhaafd. Bureau Leidschendam-Voorburg van politie Haaglanden voert sinds deze week meer en vaker controles uit op naleving van deze verkeersmaatregel. Sinds 21 april is een rijbaan van de Stompwijkseweg over een afstand van ongeveer vijftig meter gesloten voor vrachtwagens, grondtransporten en landbouwverkeer, zwaarder dan 3.500 kg. Het gaat om de rijbaan aan de zijde van de Stompwijksevaart tussen de huisnummers 37 en 58. Door ernstige spoorvorming en verzakkingen schuift de weg hier in de richting van de Stompwijksevaart. Gezien het acute risico was een verbod voor zwaar verkeer onontkoombaar. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft hier ook op aangedrongen. Verkeerslichten regelen de voortgang van het overige verkeer. Ter plaatse geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur.

 

Doodlopend

Zwaar bestemmingsverkeer is op de Stompwijkseweg toegestaan tot aan de afsluiting bij de huisnummers 37 en 58. Bij de kern Stompwijk en aan het begin van de Stompwijkseweg, aan de Leidschendamse kant, is met borden aangegeven dat de Stompwijkseweg voor doorgaand zwaar verkeer is verboden. Tractoren moeten omrijden via Kostverlorenweg, Wilsveen, Voorweg, Zoetermeer en Middelweg. Vrachtverkeer wordt omgeleid via de Zoetermeerse Rijweg.

 

Fysieke maatregelen

Ondanks de ernst van de situatie wordt het verbod voor zwaar verkeer veelvuldig genegeerd. Naast strengere handhaving door de politie bereidt de gemeente Leidschendam-Voorburg fysieke maatregelen voor die vrachtwagens en zware landbouwvoertuigen het doorrijden beletten. Deze maatregelen worden over enkele weken geëffectueerd.

 

Onderzoek

De gemeente en het Hoogheemraadschap van Rijnland werken gezamenlijk aan een oplossing voor de problematiek van de Stompwijkseweg en Dr. Van Noortstraat, de enige directe verbindingsweg tussen de kernen Stompwijk en Leidschendam. Beide organisaties verzamelen al enige tijd gegevens over de weg. Een ingenieursbureau gaat met die gegevens aan de slag om de exacte oorzaak van de verschuivingen vast te stellen. De eerste voorlopige resultaten van het onderzoek worden deze zomer verwacht. Het onderzoek loopt nog door tot ver in het najaar. Pas dan valt iets te vertellen over mogelijke structurele oplossingen.