College Nieuwsflits

College nieuwsflits

Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg hebben dinsdag 23 augustus onder andere de volgende besluiten genomen.

Instellingen ontvangen brief over stopzetting subsidies Leidschendam-Voorburg

Op 28 juni 2011 heeft de raad de Voorjaarsnota 2011 vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een plan van aanpak om de consequenties uit de Voorjaarsnota 2011 ten aanzien van het stopzetten van subsidies voor instellingen uit te voeren.

Nieuwe bewegwijzering op straat Leidschendam-Voorburg

College van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een voorstel voor nieuwe bewegwijzering op straat. Hierbij is uitgegaan van de landelijke richtlijnen, met een eigen gemeentelijke stijl en een sobere en doelmatige uitstraling. In de historische centra komt specifieke bewegwijzering. De borden verwijzen hoofdzakelijk naar gemeentelijke en openbare voorzieningen zoals sportparken, zwembaden, wijkcentra maar ook bedrijventerreinen en kantoorlocaties. Verwachting is dat eind 2011 de nieuwe bewegwijzering op straat staat.