Een fantastische bijdrage

de tureluur 005

Een fantastische bijdrage voor stichting de Tureluur

Met een bedrag van 3000 euro heeft het bestuur van het Van Ravesteynfonds een financiële  steun gegeven aan stichting de Tureluur voor het ontwikkelen van een definitief ontwerp van een recreatief bezoekerscentrum in de nabijheid van de Drie Molens. De voorzitter van het fonds, mevrouw A. de Grijs -Langestraat, gaf haar  complimenten voor de schetsontwerpen die er nu liggen en ook de heer G. Heetman, secretaris van het Van Ravesteynfonds,  ziet veel kansen voor mensen met een arbeidsbeperking om in dit bezoekerscentrum werkervaring op te doen.

De heer v.d. Heiden en mevrouw W. Kranenburg van het bestuur stichting de Tureluur hebben in nauwe samenwerking met de gemeente de plannen in het buitengebied van Leidschendam mede vorm gegeven. Door een financiële bijdrage van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind werd het al eerder mogelijk om schetsontwerpen te laten  ontwikkelen. Ook het fonds 1818 heeft een toezegging gedaan van 35.000 euro om maatregelen voor een duurzame bouw mogelijk te maken. In de planning staat dat begin van 2012 met de bouw van het bezoekerscentrum zal worden gestart. Door uitstel in de financiering van de plannen in de Driemanspolder, is ook de voortgang bij de ontwikkeling van dit centrum voor recreanten uitgesteld.

Bestuursleden van het Van Ravesteynfonds, een fonds dat zich vooral richt op plaatselijke maatschappelijke organisaties, hopen met deze bijdrage een positieve bijdrage te leveren op alle ontwikkelingen. De Tureluur zal zowel voor de recreanten van het buitengebied van groot belang kunnen zijn, daarnaast kunnen mensen met een beperking in het bezoekerscentrum  een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving. Mocht u belangstelling hebben voor dit project dan kunt u de website: www.detureluur.nl bezoeken. Ook staat het bestuur van de stichting open voor particuliere bijdragen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

mevrouw W. M. Kranenburg, voorzitter stichting de Tureluur: 070-3275668

mevrouw A.P.De Grijs-Langestraat, voorzitter Van Ravesteyn Fonds: 070-3272303

 

bijschrift foto: Met het zicht op het buitengebied nemen bestuursleden mevrouw Kranenburg en de heer v.d. Heiden de cheque van 3000,- euro in ontvangst van mevrouw De Grijs en de heer Heetman, bestuursleden van het Van Ravesteynfonds