Verbod zwaar verkeer Stompwijkseweg

Verbod zwaar verkeer Stompwijkseweg blijft van kracht

Het verbod voor zware voertuigen op een deel van de Stompwijkseweg blijft streng gehandhaafd. Bureau Leidschendam-Voorburg van politie Haaglanden voert sinds half juli meer en vaker controles uit op naleving van deze verkeersmaatregel en blijft dit voorlopig doen.

Sinds eind april is een rijbaan van de Stompwijkseweg over een afstand van ongeveer vijftig meter gesloten voor vrachtwagens, grondtransporten en landbouwverkeer, zwaarder dan 3.500 kg. Een verbod voor zwaar verkeer is onontkoombaar. Ernstige spoorvorming en verzakking van de weg betekenen een acuut risico. Verkeerslichten regelen de voortgang van het overige verkeer. Ter plaatse geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur.

Dijk stabiel houden

De dijk is nu stabiel. Onderzoek heeft uitgewezen dat de dijk niet verder is verzakt sinds het verbod voor zware voertuigen werd ingesteld. Om de dijk stabiel te houden en ergere verzakking te voorkomen, blijft de politie streng handhaven.

Onderzoek

De gemeente en het Hoogheemraadschap van Rijnland werken gezamenlijk aan een oplossing voor de problematiek van de Stompwijkseweg en Dr. Van Noortstraat, de enige directe verbindingsweg tussen de kernen Stompwijk en Leidschendam. Beide organisaties verzamelen al enige tijd gegevens over de weg. Met die gegevens stelt een ingenieursbureau de exacte oorzaak van de verschuivingen vast. De eerste voorlopige resultaten van het onderzoek worden binnenkort verwacht. Het onderzoek loopt nog door tot ver in het najaar. Pas dan valt iets te vertellen over mogelijke structurele oplossingen.