aangehouden en beboet

Aangehouden en beboet

De Stompwijkseweg heeft tegenwoordig op 3 plaatsen een stoplicht. Dat geeft nogal wat oponthoud als het tegenzit. Net als vanmorgen. Het licht stond al een poosje op rood en met mijn fiets reed ik door (!) en fietste langs de rechterkant van de palen. Voor zover bracht ik geen overig verkeer in gevaar, maar ja, ik reed WEL door rood. Aangehouden en beboet: € 70,-.

Terwijl de bekeuring werd uitgeschreven reed er een vrachtwagen van nabijliggend bedrijf langs de ‘voor vrachtvervoer afgesloten’ wegversmalling. Later reed er een zware vrachtwagen met aanhanger richting versmalling. Beide vrachtwagens zijn NIET bekeurd. De politieagente beweerde dat vrachtwagenbedrijven gelegen langs de Stompwijkseweg WEL langs de wegversmalling mochten.

Zal ze haar quotum al gehad hebben ’s morgens om half 8? Of begrijpt ze werkelijk niet waar het om gaat op de Stompwijkseweg? Gelukkig heeft de eenzame fietser ervan geleerd.