Elk grassprietje in ht gelid

Elk grassprietje in het gelid

De handhavingsacties die de gemeente op dit moment uitvoert blijven op veel onbegrip stuitten. Er zijn in het buitengebied van Stompwijk circa 160 dossiers waar de gemeente optreedt tegen in haar ogen illegale praktijken. Dat het daarbij soms gaat om situaties die al tientallen jaren impliciet gedoogd worden, maakt voor het college van B&W niet uit. Met torenhoge dwangsommen probeert men de weerstand van de inwoners en de ondernemers te breken.

Frank Rozenberg van Gemeentebelangen blijft zich over het optreden van het college verbazen. ‘Illegale situaties daar moet je uiteraard tegen optreden, maar het lijkt wel of dit college geen gevoel heeft voor de bijzondere situatie van een buitengebied zoals in Stompwijk. Eigenlijk verbaast het me ook weer niet. Dit college heeft het altijd over de stad Leidschendam-Voorburg. Daarmee toont het college al aan dat het mooie buitengebied van onze gemeente niet voor vol wordt aangezien. Als je met een stadse mentaliteit het buitengebied gaat benaderen dan weet je zeker dat dat tot ongelukken leidt. Het buitengebied wordt dan al snel gezien als een groot park waar elk grassprietje keurig in het gelid moet staan. Voor de inwoners en de ondernemers van Stompwijk is het buitengebied geen stadspark waar alles keurig aangeharkt is, maar gewoon hun dagelijkse woon- en werkomgeving.’ Gemeentebelangen is voor handhaving, maar vindt wel dat daar met verstand mee om moet worden gegaan. Er is nu sprake van een aantal schrijnende gevallen, waar de gemeente tientallen jaren heeft verzuimd te handhaven. De fractie van Gemeentebelangen zal bij de eerstvolgende commissievergadering Openbaar Gebied de handhavingsacties opnieuw aan de orde stellen.