kledinginzamelingactie

Doe mee met de kledinginzamelactie in Stompwijk op 14 oktober as. voor het goede doel!

 Op 14 oktober as. vindt in Stompwijk de jaarlijkse kledinginzamelactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. Al 18 jaar mochten wij deze inzameling houden bij de familie Suyten maar vanwege persoonlijke omstandigheden is dat helaas niet meer mogelijk. In overleg met mevrouw Suyten en de kerk hebben we besloten om de actie naar het kerkplein te verplaatsen.

U kunt dus voortaan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken inleveren bij :

De vrachtauto van Sam’s kledingactie op het kerkplein bij de H.H. Laurentiuskerk, Dr van Noortstraat 88

Let op: De actie loopt van 13:00 tot 16:00 uur.

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de projecten van Cordaid Mensen in Nood. Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 10 60.

Sam’s Kledingactie zamelt al sinds 1967 kleding in en is daarmee één van de oudste, charitatieve kledinginzamelaars van Nederland. Bij de kledinginzameling wordt Sam’s Kledingactie ondersteund door 1.400 vrijwilligers. De ingezamelde kleding wordt verkocht aan sorteerbedrijven. Met de opbrengst hiervan steunt Sam’s Kledingactie de projecten van Cordaid Mensen in Nood. Een groot deel van de opbrengst gaat naar een ‘droogteproject’ in Kenia. Binnen dit project worden mensen geholpen om zich te wapenen tegen de steeds vaker voorkomende droogteperiodes bijvoorbeeld door de aanleg van waterreservoirs.