Monumentenprijs Leidschendam-Voorburg

Monumentenprijs Leidschendam-Voorburg: erfgoedkanjer gezocht! 

De gemeente Leidschendam-Voorburg is rijk aan cultureel erfgoed. Dit is onder andere te zien aan de vele monumenten. Veel mensen zetten zich in voor het onderhoud van die monumenten. Of zij brengen het cultureel erfgoed onder de aandacht van het publiek. Dit zijn bijvoorbeeld eigenaren die hun monument op een verantwoorde manier hebben gerestaureerd. Of personen of instellingen die zich hebben ingezet voor de instandhouding of het onder de aandacht brengen van cultureel erfgoed. Om die reden is er een prijs in het leven geroepen, de Monumentenprijs. Deze zal in 2011 voor de tweede keer worden uitgereikt. Kent u een project dat in aanmerking komt voor deze prijs dan kunt u dat nomineren.

Dit kan via e-mailadres e.rinia@leidschendam-voorburg.nl of via de post: gemeente Leidschendam-Voorburg, ter attentie van E. Rinia, Postbus 905, 2270 AX Voorburg.

Er zijn aan nominatie een paar voorwaarden verbonden. De persoon of instelling in kwestie mag niet zichzelf nomineren. Het gaat om projecten waarbij de nadruk ligt op het onder de aandacht brengen of juist behouden van cultuurhistorische erfgoed. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn herbestemmingsprojecten, restauratie of herstel van een monument of het op een of andere manier onder de aandacht brengen van het cultureel erfgoed. Alleen projecten die in 2010 of 2011 gerealiseerd zijn, kunnen meedingen naar de prijs. De nominaties moeten uiterlijk 24 oktober bij ons binnen zijn. De uitreiking van de prijs vindt plaats op woensdag 16 november op een nog nader te bepalen locatie. De winnaar wordt beloond met een oorkonde overhandigd door de wethouder en een jaarabonnement op het tijdschrift Monumenten.