parochieberichten

 Weekvieringen in de  RK H. Laurentius Parochie

Donderdag 22 sept. 09.00 uur  vergadering van de pastoraatgroep

Zaterdag    24 sept. 19.00 uur  woord en communieviering met EMS Koor.  voorganger Mw. Marianne Turk

Zondag      25 sept.. 11.00 uur woord en communieviering met samenzang.  voorganger Mw. Marianne Turk

Misintenties

Zaterdag   24 sept.19.00 uur  voor de overleden armen  en weldoeners van de parochie, Peter Develing, overleden fam. Develing – Roest, Jannie Suyten -v. Leeuwen, Will v.d. Brink – Luiten,  Aad Luk, Gerard Put, Jaap Warmerdam, Femia Janson-Sloot, Henk Luiten,  Cok Hilgersom, Grard Knijnenburg -v.d. Lubbe, Bertus v. Vliet. 

Zondag  25 sept 11.00 uur voor de overleden armen  en weldoeners van de parochie, Corrie v.d. Zijden -v. Leeuwen, Martha Luiten – v.d. Zwaan, Sjaan Granneman- Zits, Joyce Granneman, Toos v. Boheemen- Warmenhoven, overleden ouders—v Boheemen -v.d. Krogt, Leen v.Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten -v.Leeuwen, Will v.d. Brink – Luiten,  Aad Luk, Henk Luiten, Jo Verhagen – Hoogendijk, Gerard Geus, Cok Hilgersom, Grard Knijnenburg -v.d. Lubbe, Bertus .v. Vliet.

kerkhulpen                                     Kosters        Lectoren     Misdienaars

Zaterdag 24 sept.. 19.00 uur          Frieda v. S       geen               geen

Zondag   25 sept.  11.00 uur            Adriaan H.     Jan v. Rijn    Ramon v. Santen /    Annika Luk

Eigentijdse viering met het E.M.S.koor

Wij hebben na de vakantietijd alweer vier repetitieavonden gehad als we zaterdag 24 september weer een eigentijdse viering verzorgen. Dat is de laatste dag van de wereldwijde vredesweek. Komt u ook weer mee zingen en bidden?

Het thema voor deze viering is: “Kiezen voor vrede”.  Voorganger is Mevr. Marianne Turk. Aanvang 19.00 uur

 

Rabo Sponsorfietstocht 25 september                       

U kunt zondag 25 september fietsen  voor het restauratiefonds van de H. Laurentius onder no: 58

Start in Stompwijk bij de sporthal Meerhorst, voor uitgebreide informatie zie de Dorpsketting van vorige week.

We rekenen op U!