Zorg en Zekerheid verzekering tbv KBO leden

Tijdens een bezoek, aan het bestuur van de KBO Stompwijk, van René Verberg, Sr. Accountmanager van Zorg en Zekerheid, is gesproken over de hoogte van de collectiviteitskorting voor 2012. De heer Verberg gaf aan dat mogelijk de bestaande korting neerwaarts zou worden bijgesteld. Naast de vergrijzing, stijgende zorgkosten en afbouw van het vereveningsstelsel, staan er ook nog diverse veranderingen op stapel vanuit Den Haag, die aanpassing noodzakelijk maken.

Toch is het bestuur van de KBO afd. Stompwijk blij dat Zorg en Zekerheid nog een korting kan aanbieden van 7% over de basis- en 7% over de aanvullende verzekering. Deze korting is gelijk voor alle ouderencollectiviteiten en is zelfs hoog vergeleken andere ledencollectiviteiten, zoals met thuiszorgorganisaties. Voor leden met een aanvullende Plus verzekering is dit toch een korting van ruim € 10,- per maand per persoon. Uiteraard geldt de korting alleen voor de leden van de KBO afdeling Stompwijk.

Een en ander zal in een nieuwe collectiviteitsovereenkomst worden vastgelegdin tweevoud via de post. Wilt u één daarvan getekend retourneren en één zelf bewaren?