College Nieuwsflits

College nieuwsflits

Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg hebben dinsdag 20 september onder andere de volgende besluiten genomen.

Dienstverlening per 1 januari 2012 volledig op afspraak

De gemeente streeft naar een dienstverlening die aansluit bij de wensen van de inwoners van Leidschendam-Voorburg. Om inwoners nog beter van dienst te kunnen zijn, hebben burgemeester en wethouders besloten, dat het aanvragen van alle gemeentelijke producten en diensten met ingang van 1 januari 2012 volledig op afspraak gaat. Tevens is met de vaststelling van de Voorjaarsnota 2011 door de gemeenteraad besloten de dienstverlening zoveel mogelijk op één locatie aan te bieden. Daarom sluit het Servicecentrum in Voorburg per 1 januari 2012 overdag, maar blijft het mogelijk op woensdagavond een afspraak te maken.

Dit betekent dat inwoners van Leidschendam-Voorburg vanaf die datum voor het vervangen van een rijbewijs, paspoort en identiteitsbewijs, het inzien van een bestemmingsplan of het aanvragen van een zorgproduct uitsluitend op afspraak terecht kunnen bij de gemeente.