Verzakking van de Stompwijkseweg

verzakking StompwijksewegVerzakking aan de Stompwijkse weg per eind 2011 opgelost

Het CDA is zeer tevreden met de toezegging van wethouder Van Ostaijen dat de verzakking aan de Stompwijkseweg aan het eind van 2011 is gerepareerd. “Aan de overlast in het dorp door het heen en weer rijden van het vrachtverkeer komt dan gelukkig een einde” aldus gemeenteraadslid Yvonne van Boheemen. Ook voor de gevestigde bedrijven in Stompwijk, is dit goed nieuws. In de commissie vergadering van Openbaar gebied van 4 oktober is het verzakte weggedeelte en een structurele oplossing van de Stompwijkse weg uitgebreid besproken. Samen met Hoogheemraadschap Rijnland

(verantwoordelijk voor de schoeiing en dijk) zal de gemeente samenwerken om geplande investeringen naar voren te halen. Alle onderzoeken die tot dusver zijn gedaan, zullen worden aangewend voor een structurele oplossing. 

Bereikbaarheid van het dorp en de Stompwijkse bedrijven is belangrijk voor de economie van het landelijk gebied. Aanpak van de Stompwijkse weg staat nu weer op de gemeentelijke agenda, aldus Yvonne van Boheemen.

CDA: Handhaven moet zorgvuldig maatwerk zijn

Het kan inmiddels niemand in Stompwijk zijn ontgaan, dat het College van Burgemeester en Wethouders bezig is met een grote handhavingsactie. Om de kwaliteit van het buitengebied te vergroten en verrommeling tegen te gaan, zijn in de afgelopen jaren verschillende afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het opruimen van de verspreid liggende kassen; over nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven; over paardenbeleid en over bedrijvigheid aan de Stompwijkseweg. Hierover is uitgebreid gesproken met de Stompwijkse gemeenschap.  Bij het handhaven van de afspraken wordt nu zichtbaar waar dat algemeen belang van een sterk buitengebied in botsing komt met belangen en wensen van inwoners, ondernemers en bedrijven.

De CDA-fractie in de gemeenteraad realiseert zich dat. Uit de vele verhalen die insprekers hebben gedaan in de gemeenteraad en de situaties die raadslid Yvonne van Boheemen ook heeft beschreven in de CDA-fractie, blijkt hoe moeilijk die afgesproken regels soms uitpakken voor inwoners en bedrijven. “Daarom vraagt handhaving hier om een zorgvuldige aanpak met oog en ruimte voor maatwerk” zegt Hetty van Enk, woordvoerder namens de CDA-fractie. Alle politieke partijen in de gemeenteraad hebben destijds gekozen voor het algemeen belang van een kwalitatief sterk buitengebied. En dan moet het College ook handhaven daar waar mensen zich niet aan de afspraken houden. “Maar” voegt Hetty van Enk daaraan toe: “dat moet wel zorgvuldig maatwerk zijn. Aangezien het bestemmingsplan Landelijk Gebied momenteel gemaakt wordt, is er voor het College gelegenheid om in alle gevallen, in samenspraak met de inwoner, eerst te bekijken of er alternatieven mogelijk zijn. Is dat niet mogelijk, dan krijgen inwoners individueel een redelijke termijn om een illegale situatie ongedaan te maken.”