Erfgoedkanjer gezocht

kerkErfgoedkanjer gezocht

Tot 24 oktober kan men een monument nomineren voor deze prijs. Het gaat om projecten waarbij de nadruk ligt op het onder de aandacht brengen of juist behouden van cultuurhistorische erfgoed.  Bijvoorbeeld onze kerk. Alleen projecten die in 2010 of 2011 gerealiseerd zijn, kunnen meedingen naar de prijs.

Stem dus allemaal op onze mooie kerk.

Dit kan via e-mailadres e.rinia@leidschendam-voorburg.nl of via de post: gemeente Leidschendam-Voorburg, tav E. Rinia, Postbus 905, 2270 AX Voorburg.