Parochieberichten

Overleden Bas van der Helm in de leeftijd van 88 jaar.

Weekvieringen in de  RK H. Laurentius Parochie

Woensdag    9  nov.              09.30 uur     Eucharistieviering

                                                                 Voorganger Pastoor J. v.d. Bie

Zaterdag    12 nov.               19.00 uur     Vormselviering met EMS koor

                                                                 Voorganger  pastoor v.d. Helm – J. v.d. Bie

Zondag      13 nov.                11.00 uur   woord en communieviering met paro- chiekoor

                                                                Voorganger Mw. R. v.d. Ham

                                             14.30 uur     concert Fanfare Juliana

Misintenties

Zaterdag 12 november 19.00 uur voor de overleden armen  en weldoeners van de parochie.

Will v.d. Brink – Luiten jaargetijde, Koos – Corrie en Toos Mooyman, Inge v. Leeuwen, Leen en Josien Olsthoorn– Lourens, Nel Janson- v. Cassel, Jan Frauenfelder, Arie en Rika v. Santen- Verhagen, Gerard Put, Jaap Warmerdam, Gerard Geus,  Bertus v. Vliet, Niek v. Schie, Bas v.d. Helm.

Zondag 13 november 11.00 uur voor de overleden armen  en weldoeners van de parochie.

Will v.d. Brink – Luiten jaargetijde,  Bert de Jong, Lena de Jong- v.d. Geest, Nico v. Boheemen, Jan .v.d. Krogt, overleden ouders Vreeswijk– v. Leeuwen, Piet v.d. Arend, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja .v. Santen– Koot, Jannie Suyten- v.Leeuwen, Aad Luk, Cor Bolleboom– Zoetendaal, Femia Janson- Sloot, Henk Luiten, Jo Verhagen– Hoogendijk, Gerard Put, Jaap Warmerdam, Gerard Geus,  Cok Hilgersom, Grard Knijnenburg .v.d. Lubbe, Bertus v. Vliet, Niek v. Schie, Bas v.d. Helm.

 

kerkhulpen                                   Kosters                                Lectoren                                   Misdienaars

Zaterdag   12 nov.   19.00 uur     John O./T.v.S                         geen                                           geen

Zondag     13 nov.   11.00 uur     John Olijhoek                         Jan. H                                         Sjoerd en Joost v. Bemmelen

 

Mededeling van uit het secretariaat

Mensen met een Missie, kalender 2012

Ook dit jaar kunt u weer een prachtige missiekalender kopen, de kosten bedragen  € 8,– euro per stuk,deze keer geschilderd door Jaime Colán uit Peru, 12 prachtige afbeeldingen in kleur, een waar meesterwerk van deze schilder en een sieraad in uw huis. Verkrijgbaar bij het verlaten van de kerk na de weekend vieringen, of telefonisch op nummer 071-5804342, deze kalender kan eventueel gratis worden bezorgd.

Huwelijk Wilt u dat bruidsparen genoemd worden in de voorbeden van een viering, stuurt u dan een huwelijksaankondiging naar het secretariaat van de parochie.

Dopen Wilt u uw kind laten dopen? Graag 6 weken van te voren opgeven aan het secretariaat. De doopvieringsdatum wordt tot nader bericht in overleg met de ouders en de beschikbare voorganger vastgesteld.

Wilt u wijzigingen in gezinssamenstelling door geboorte overlijden of verhuizing melden aan het parochiesecretariaat.

Vieringen met persoonlijk karakter, moeten een halfjaar van te voren worden aangemeld.

Heeft u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.

Het secretariaat