Feest in de H. Laurentiuskerk

 

                                                 1x feest 2x feest 3x feest, dat is pas feest!!

 

Restauratie H. Laurentius kerk

 

13 november j.l, medewerkers feest in Het Blesse Paard!

 

16 november  Onze kerk heeft de nominatie gewonnen van de gemeente

Leidschendam-Voorburg als eervol monument, na de Restauratie!

 

20 november  Openingsfeest in de Kerk!

 

U allen bent uitgenodigd om deze uitreiking bij te wonen in onze Kerk!

Aanvang woensdag 16 november om 15.00 uur.

Pastoor J. v. d. Bie is hierbij aanwezig.

Kerkbestuur