uitnodiging heropening kerk

 

Uitnodiging 20-11-2011

Beste Parochianen, dorpsgenoten en belangstellenden.

De afgelopen tijd hebben velen zich ingespannen om de restauratie van onze kerk in goede banen te leiden, financiële middelen te verschaffen en op en andere wijze bijdrage te leveren. Als Kerkbestuur zijn wij zeer verheugd en dankbaar voor al deze betrokkenheid en belangstelling.

In de aanloop naar de restauratie is er door veel dorpsgenoten aangegeven veel waarden te hechten aan het kerkgebouw als oriëntatie-, middelpunt in het dorp. De kerk is na een grootschalige aanpak weer gereed voor haar functies gedurende de komende generaties.

Tijdens de restauratie was het noodzakelijk om de vieringen op andere locaties te verzorgen. Vieringen vonden plaats in het Dorpshuis, de sporthal en in Zoeterwoude. Nadat de binnenzijde van de kerk weer gereed en bruikbaar was, is deze al eerder in gebruik genomen.

Nu de restauratie nagenoeg is afgerond, verheugd het ons zeer, U allen uit te nodigen voor een feestelijke heropening van ons kerkgebouw. Wij gaan dit doen op zondag 20 november met om 10:00 uur een plechtige Eucharistie viering. Om 12:00 uur is er dan een informeel gedeelte, welke om 13:30 uur eindigt.

Wij hopen u te mogen begroeten op zondag 20 november 2011.

Namens het Kerkbestuur en de restauratie commissie.

C.A. Bergen Vice-voorzitter.