Film over Stompwijk in gerestaureerde kerk

Film over Stompwijk in gerestaureerde dorpskerk

‘Dorp tussen steden’ is de titel van een film die niet alleen de dorpsgemeenschap Stompwijk anno 2011 laat zien, maar vooral het buitengebied rond deze plattelandskern. De film wordt op woensdag 23 en vrijdag 25 november a.s. vertoond in de gerestaureerde St. Laurentiuskerk in het hartje van het dorp. Onlangs is in de plaatselijke supermarkt gestart met de verkoop van toegangskaarten.

De film is gemaakt door Frans Oliehoek, vader van de professionele filmregisseur Tim. 

Met Stichting Filmgroep Stompwijk is Frans enkele jaren bezig geweest met deze documentaireachtige productie die ongeveer vijf kwartier duurt. Gekozen is voor een professionele aanpak, zodat voorbereiding – draaiboek, financiering en participatie van bewoners – de nodige tijd in beslag nam.

Het heeft lang geduurd voordat het dorp weer voor het nageslacht is vastgelegd: precies een halve eeuw geleden werd de film ‘Hoe alles hier reilt en zeilt’ voor het eerst vertoond in Het Blesse Paard. Die film is tegelijk met een andere rolprent (‘Stompwijk’, daterend uit 1966) enkele jaren geleden in dezelfde dorpskerk opnieuw vertoond. Het liep toen storm: drie avonden lang was de dorpskerk afgeladen en van beide oude films werden bijna duizend Dvd’s verkocht. Op één van die avonden is het idee geboren om een nieuwe film te maken.

Inwoners van Stompwijk kregen de kans om hun mooiste plekje van het buitengebied aan te geven. Daar kwamen tientallen reacties op. De beelden konden ze van hun persoonlijke noot voorzien. Ze vertellen vooral waarom ze graag sportief en recreatief in de groene omgeving bezig zijn hoe ze dit waarderen, waarbij de natuur in dit stukje landelijk gebied prominent in beeld komt.

Ook is er aandacht voor de relatief kleinschalige land- en tuinbouw, nog steeds drager van de omgeving van het dorp. Op deze wijze zijn alle uithoeken van het dorp zichtbaar gemaakt, hier en daar gelardeerd met oude beelden. Hieruit komt scherp naar voren hoe zeer het dorp in vijftig jaar is veranderd.

De film ‘dorp tussen steden’ staat naast een impressie van restauratie van de kerk en korte promotiebeelden van alle sponsors op een nieuwe DVD. Tijdens de filmavonden is deze te koop voor € 20,—. De opbrengst ervan gaat naar de restauratie van de kerk. De nieuwe film wordt op beide avonden voorafgegaan door de film over de restauratie van de dorpskerk. De opnames daarvan zijn gemaakt door Leo van den Brink, net als Oliehoek lid van de Stichting Filmgroep Stompwijk. De twee andere leden zijn de voormalige Stompwijkers Sjaak Jansen en Jack Luiten, tegenwoordig beiden woonachtig in Zoeterwoude.