Restauratie Kerkgebouw Stompwijk voltooid

kerkRestauratie Kerkgebouw Stompwijk voltooid

Zondag 20 november vindt de heropening van het kerkgebouw in Stompwijk plaats. De aanvang van de feestelijkheden is om 10.00 uur en bestaat uit een Eucharistie viering, die om 12.00 uur wordt vervolgd door een receptie.

Het kerkgebouw en pastorie hebben een zeer intensieve restauratie ondergaan. Een project dat begin 2010 een aanvang nam en medio 2011 gereed was. Oorspronkelijk dateren de gebouwen uit 1873. De kerk, het hart van de dorpskern, is in neogotische stijl gebouwd naar een ontwerp van architect Evert Margry. De laatste opknapbeurt heeft plaatsgevonden in 1984.

De kerk met pastorie is een Rijksmonument en ook Monumentenzorg vindt het behoud van de gebouwen waardevol.

Vandaar dat parochie H. Laurentius een subsidie van € 900.000,— heeft ontvangen op een kostenplaatje van ongeveer 2,4 miljoen Euro.

De Stompwijkse bevolking en ook oud Stompwijkers hebben veel obligaties gekocht. Daarnaast zijn er gelden beschikbaar gekomen door giften, leningen, legaten enz.

Tevens zijn er veel werkzaamheden in eigen beheer door vrijwilligers uitgevoerd. Ook hebben veel acties plaatsgevonden.

Tot slot zijn er aanzienlijke bedragen ontvangen van het A.H.H.J. van Ravensteyn fonds uit Leidschendam, het Prins Bernard Cultuur fonds en het Skan fonds.

Daarnaast is er een hele lijst van fondsen met bescheiden bedragen w.o. de Pelgrimshoeve uit Zoetermeer, de Gravin van Baylandt Stichting uit Den Haag en ook de gemeente Leidschendam/Voorburg deed een bijdrage.

De restauratie stond onder leiding van Architectenbureau Tak uit Delft en is uitgevoerd door Aannemersbedrijf Kneppers uit Amsterdam. Dit alles onder toezicht en medewerking van het bisdom Rotterdam.

Het komende jaar zal de binnenkant van de pastorie nog aangepast worden aan de eisen van deze tijd en wordt ook het plein voor de kerk wordt opnieuw ingericht.

Maar eerst aanstaande zondag de feestelijke heropening in Stompwijk.

De restauratiecommissie