Handhaving landelijk gebied

  College nieuwsflits

De gemeente Leidschendam-Voorburg treedt niet vaker handhavend op in het landelijk gebied dan in het stedelijk gebied. Van de sinds 2008 afgehandelde dossiers speelde minder dan één derde deel in het landelijk gebied. Dat blijkt uit de informatie die burgemeester en wethouders naar de gemeenteraad sturen. Van de lopende zaken in het buitengebied en binnen de stedelijke kernen ontlopen de aantallen elkaar nauwelijks. In de raadscommissie Openbaar Gebied was de indruk ontstaan dat de focus meer was gericht op het landelijk gebied. Met deze cijfers zetten burgemeester en wethouders dat beeld recht.

De rapportage van de Vrom-inspectie, het actualiseren van het bestemmingsplan Landelijk Gebied en het vastgestelde paardenbeleid waren wel aanleiding voor een gebiedsinventarisatie in het landelijk gebied. Hierbij zijn overtredingen geconstateerd, die gevolgd zijn door handhavingsprocedures. Burgemeester en wethouders verstrekken de gemeenteraad een overzicht van handhavingsdossiers in het landelijk gebied. Uit het overzicht blijkt de stand van zaken van procedures en legalisatieonderzoeken. Handhaving vindt plaats met het oog op de verbetering van de kwaliteit van het buitengebied van de gemeente.