MKB Stompwijk

Heeft u als ondernemer last van de afsluiting, voor zwaar verkeer, van de Stompwijkseweg?

Wat kunt u hieraan doen?

Wilt u in contact treden met de gemeente?

Op deze en andere relevante vragen kunt u antwoord krijgen tijdens de MKB-LV Stompwijk ledenbijeenkomst op 8 december a.s.

Deze avond zal er als volgt uitzien:

MKB LV- en Ruimtezaken

Wim Schoevers (MKB  LV) zal een toelichting geven op:

– het nieuwe beleidsplan van MKB LV

– de structuurvisie van de gemeente. Deze visie op ruimtegebruik (van 2006) wordt momenteel aan de tijd aangepast.

Ondernemerszaken

Ruud Mannaart, beleidsadviseur van KvK Den Haag, geeft een presentatie waarin hij de rol van de KvK toelicht. Wat kan de KvK voor u als ondernemer betekenen en wat is de ondersteunende rol van de KvK wanneer u over bepaalde zaken met de gemeente in gesprek wilt.

Juridische zaken

Arjan van Delden, advocaat bij Geelkerken Linskens Advocaten, is deze avond ook van de partij. Ook hij kan u adviseren en ondersteunen aangaande relevante kwesties, zoals in dit geval de problematiek van de Stompwijkseweg.

Deze avond is bij uitstek bedoeld om u te informeren, specialisten Ruud en Arjan te ontmoeten en vragen en kennis met hen te delen. Uiteraard vergeten we de inwendige mens niet!

Wij hopen u 8 december te mogen verwelkomen!

Locatie: Dorpshuis

Zaal open: 19.30 uur

Aanvang bijeenkomst: 20.00 uur

Met vriendelijke groet,

MKB-LV Stompwijk

Wim, Jeroen, Lennert, Jacqueline, Desiree en Ursula