College nieuwsflits

 

College nieuwsflits 

Burgemeester en wethouders hebben dinsdag 13 december onder andere de volgende besluiten genomen.

Loslopen voor honden Leidschendam-Voorburg herzien

Burgemeester en wethouders hebben op verzoek van inwoners enkele uitlaatmogelijkheden voor honden herzien. Kinderboerderijen zijn in het vervolg officieel verboden terrein voor honden. Het betreft een voorlopig besluit dat vier weken ter inzage gaat.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het convenant Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Leidschendam-Voorburg. Het CJG geeft hulp, advies en informatie bij opvoeden en opgroeien. In het CJG werken allerlei hulpverlenende instanties samen. Een sluitende zorgstructuur is het einddoel. Daarnaast biedt het CJG één centraal loket waar men terecht kan voor alle opvoed- en opgroeivragen.

In het convenant CJG en bijlagen staat beschreven vanuit welke missie, visie, doelstellingen en strategie de kernpartners willen werken. Ook staan de taken, rollen, verantwoordelijkheden, regels en richtlijnen omschreven. Partijen die zich via dit convenant aan het CJG verbinden, geven daarmee te kennen dat zij willen bijdragen aan een zo optimaal mogelijke gezonde en evenwichtige ontwikkeling van alle kinderen en jeugdigen in Leidschendam-Voorburg. De raad ontvangt het convenant CJG ter informatie.