Een streep

Een Streep

 

Ik trok een streep;

tot hier,

Nooit ga ik verder dan hier.

 

Toen ik verder ging

Trok ik een nieuwe streep,

En nog een streep.

 

De zon scheen

En overal zag ik mensen,

En iedereen trok een streep

Iedereen ging verder.

 

Toon Telligen