Onbegrip over optreden gemeente…..

 

Onbegrip over optreden van gemeente………

 

……….‘die automobilisten op de A4 belangrijker vindt dan het welzijn van de inwoners van Leidschendam-Voorburg!’

Recreanten, verenigingen, raadsleden en andere direct betrokkenen bij Vlietland en de Vogelplas Starrevaart zijn onaangenaam verrast over het gebrek aan medewerking van de gemeente om groene geluidwerende voorzieningen aan te leggen langs de A4.  De provincie Zuid-Holland wil deze voorzieningen voor haar rekening nemen om het lawaai van de Rijksweg A4 en het zicht daarop tegen te laten houden. Zo kan de kwaliteit van de Vogelplas en Vlietland nog meer worden verhoogd en kunnen bezoekers er genieten zonder last te hebben van de A4. Desondanks weigert de gemeente Leidschendam-Voorburg tot nu toe mee te werken aan het realiseren hiervan. Het gevolg is dat er massaal protest is en wordt aangetekend tegen deze opstelling van de gemeente. Men hoopt en verwacht dat de gemeenteraad op basis van alle aangeleverde informatie alsnog medewerking zal verlenen.  

Tijdens een druk bezochte informatie- en overlegbijeenkomst op 13 december jl. in Vlietland is gebleken dat verenigingen, organisaties en raadsleden die vele tienduizenden mensen vertegenwoordigen, geen begrip hebben voor de argumenten van de gemeente Leidschendam-Voorburg om niet mee te werken aan de geluidwerende voorzieningen.

In het kader van de herinrichting van de Meeslouwerplas in Vlietland is na lang onderhandelen overeenstemming bereikt tussen de provincie, Recreatiecentrum Vlietland en natuur- en milieuorganisaties, over het plaatsen van geluidwerende voorzieningen ten behoeve van de kwaliteit van natuurontwikkeling en recreatie.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

Wim ter Keurs tel. 071-5613043            

Bart Carpentier Alting tel. 071-5612100