Rondaom de kerk

Rondom de kerk

Het blad “Rondom de Kerk in en om Leiden” ligt weer achter in onze kerk. Hierin hebben wij als parochie een pagina om ook andere parochies waarmee we een cluster vormen te laten kennismaken waar wij mee bezig zijn. En kunnen wij ook van anderen leren. Dus leest u het eens door. We zijn al weer volop bezig voor het nieuwe nummer, dat in februari verschijnt. Zo werkt dat nu eenmaal. Mochten er werkgroepen zijn die nieuwtjes hebben; dan graag snel inleveren. En U kunt natuurlijk ook iets laten schrijven.

 

Iedereen die dit jaar heeft

meegewerkt:

nog hartelijk bedankt en alle werkgroepen

Zalig Kerstfeest en veel succes in het nieuwe jaar!

 

Antoon van Santen en

Agnes van Boheemen- Vollebregt