Rabobank steunt Maerten v.d. Veldeschool en stichting Tureluur

raboRuim € 47.000 voor lokale projecten uit Alphen aan den Rijn, Hazerswoude, Koudekerk

en Stompwijk!

Rabobank Rijnstreek stort ieder jaar een deel van haar winst in het Rabobank Rijnstreek Fonds.

Hiermee steunen zij initiatieven die gericht zijn op versterking van het maatschappelijke, economische, sociale of culturele leven.

Via een digitale stemming konden leden van Rabobank Rijnstreek stemmen op hun favoriete project. 

Een overzicht van de winnaars en alle andere ingediende projecten vindt u ook op  www.rabobankrijnstreekfonds.nl.

Rabobank Rijnstreek doneert totaal ruim € 47.000,- aan lokale initiatieven.

In Stompwijk kregen de volgende initiatieven een bijdrage n.l.

Maerten van den Velde School, Stompwijk, € 2.704,50

Stichting De Tureluur, Stompwijk, € 1.570,50