parochieberichten

Weekvieringen in de  RK H. Laurentius Parochie

Zaterdag 14 jan. 19.00 uur geen viering

Zondag   15 jan. 11.00 uur woord en communieviering met parochiekoor.  Voorganger Mw. R.v.d. Ham.

Misintenties

Zondag 15  januari 11.00 uur voor de overleden weldoeners van de parochie, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten-v. Leeuwen, Cor Bolleboom – Zoetendaal, Femia Janson-Sloot, Henk Luiten, Jo Verhagen – Hoogendijk, Gerard Put, Jaap Warmerdam, Gerard Geus,  Cok Hilgersom, Gerarda Knijnenburg -v.d. Lubbe, Bertus v. Vliet, Nicolaas v. Schie, Bas v.d. Helm, Maartje Tuit – Noorlander en voor een goede gezondheid van huis- en staldieren.

Kerkhulpen                                             Kosters                               Lectoren                         Misdienaars

Zaterdag 14 jan. 19.00 uur                      John Olijhoek                        geen                               geen

Zondag   15 jan. 11.00 uur                       John Olijhoek                      Paula .v. H                      Ashley Janson en    Annika Luk

Rondom de Kerk

In het kerstnummer van onze Dorpsketting stond een stuk over  40 jaar kerk- en kerstversiering. Even voor alle duidelijkheid : Dit stuk stond ook in het decembernummer van Rondom de Kerk. Dit is een blad waar wij als parochie een eigen pagina hebben net als de andere parochies waarmee wij in de toekomst gaan samenwerken. Uit dit blad mag alles worden overgenomen met bronvermelding. Vandaar dat wij dat bij deze nog even doen.   Neemt u dit blad mee als u in de kerk bent. Lang niet alles wat hier in staat verschijnt ook in de Dorpsketting. Er liggen er nu nog een aantal. Het volgende nummer verschijnt begin februari.

Als er werkgroepen zijn die nieuws hebben: graag snel inleveren op het kopie adres.

                                                       Agnes van Boheemen  – Vollebregt