Parochieberichten

kerk

Parochieberichten H. Laurentius Stompwijk

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie  tel. 071- 5220655

Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur 

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties Rabobank rek. nr. 361502168 

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Weekvieringen in de  R.K. H. Laurentius Parochie

Zaterdag    21 jan. 19.00 uur geen viering

Zondag      22 jan. 11.00 uur Eucharistieviering met samenzang

Voorganger Pastoor J.v.d. Bie.

Misintenties

Zondag 22  januari 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Arie –Marie en Kees Olsthoorn, Gé Hoogervorst, Jan v.d. Krogt, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten -v. Leeuwen, Cor Bolleboom – Zoetendaal, Femia Janson-Sloot, Henk Luiten, Jo Verhagen – Hoogendijk, Gerard Put, Jaap Warmerdam, Gerard Geus,  Cok Hilgersom, Gerarda Knijnenburg -v.d. Lubbe, Bertus v. Vliet, Nicolaas v. Schie, Bas v.d. Helm, Maartje Tuit – Noorlander en voor een goede gezondheid van huis- en staldieren.

Kerkhulpen                             Kosters         Lectoren        Misdienaars

Zaterdag 21 jan.  19.00 uur     Adriaan H.       geen                  geen

Zondag   22 jan.  11.00 uur     Adriaan H.       Jan Havik             niet bekend