Ver. Vrienden v. Vlietland blij met raadsbesluit Voorschoten

“Vereniging Vrienden van Vlietland blij met raadsbesluit Voorschoten”

Standpunt Vereniging over geluidsschermen langs de A4 gesteund door motie Gemeente Voorschoten

Zoals bekend, maakt de Vereniging Vrienden van Vlietland zich sterk voor de belangen van bezoekers van recreatiegebied Vlietland. In dat kader heeft voorzitter Ed Krijgsman op een druk bezochte inspraakavond op 9 januari de “commissie Openbaar Gebied” over het bestemmingsplan Landelijk Gebied toegesproken. De kern van zijn betoog was dat de Gemeente een enorme buitenkans laat lopen als zij de Provincie Zuid Holland niet zou toestaan een groene geluidswerende voorziening aan te leggen tussen de rijksweg A4 en het recreatiegebied Vlietland. De Provincie Zuid Holland wil zo’n adequate geluidswerende voorziening voor haar rekening nemen om het lawaai van de rijksweg A4 te verminderen en om het zicht van de recreanten op het verkeer van de A4 weg te nemen.

De Provincie neemt niet alleen de aanleg maar ook het onderhoud voor haar rekening en wil bovendien ecologisch verantwoorde, groene geluidswerende voorzieningen plaatsen. Een buitenkans dus voor de gemeente, zo vindt de VVV !

Helaas, B&W willen slechts de aanleg van –in totaal- vier aarden walletjes toestaan van ieder 30 meter lang, die bovendien niet zichtbaar mogen zijn voor de automobilisten vanaf de A4.

“Volstrekt onvoldoende dus om de geluidsoverlast van de A4 voor de recreanten te verminderen en om het zicht op de auto’s op diezelfde A4 weg te nemen”, aldus bestuurslid Sonja Noot van de Vrienden van Vlietland. “Wij zijn dan ook heel blij met de steun van de Gemeenteraad Voorschoten voor ons standpunt. Daar is op initiatief van het CDA raadslid Koos van Herk onlangs unaniem een motie aangenomen waarin het college van B&W van Voorschoten de gemeente Leidschendam-Voorburg oproept er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat het college van B&W van Leidschendam-Voorburg toestaat dat er een geluidwerende voorziening komt tussen de Rijksweg A4 en Vlietland”.

Voorzitter Ed Krijgsman vult aan:

“Ook in Voorschoten is men er kennelijk van doordrongen dat geluidswerende voorzieningen langs de A4, de kwaliteit van het recreatiegebied Vlietland en de Vogelplas zeer ten goede zullen komen en vindt men het argument van B&W van Leidschendam-Voorburg dat zulke voorzieningen niet passen in het landschap,  een verkeerde afweging”.

De Vrienden hopen dan ook van harte dat de Gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg  het aanbod van de provincie tot het aanleggen van geluidswerende voorzieningen mogelijk zal maken. De raad neemt daarover op 7 februari a.s. een besluit.