College Nieuwsflits

College nieuwsflits Leidschendam-Voorburg 17 januari

Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg hebben dinsdag 17 januari onder andere het volgende besluit genomen.

Ambtelijke organisatie kleiner en flexibeler

Sinds de fusie in 2002 is Leidschendam-Voorburg steeds financieel gezond geweest. De financiële crisis vanaf 2008 confronteert de gemeente echter met grote financiële risico’s. Tegen deze achtergrond heeft het college van burgemeester en wethouders in 2011 een enorme bezuinigingsopdracht vastgesteld, die door de raad is bekrachtigd. Die opdracht om 23 miljoen euro te bezuinigen is niet eenvoudig, maar het moet. Bezuinigen betekent kiezen. Kiezen welke investeringen door moeten gaan, zoals de riolering en het bouwen of renoveren van scholen. Het betekent soms ook eerst investeren om later te kunnen bezuinigen, zoals een duurzame centrale huisvesting van de gemeentelijke organisatie. De besluitvorming hier omheen gebeurt zeer zorgvuldig: niet over één nacht ijs, maar een besluit moet er wel komen. Bezuinigen betekent ook kiezen waar het benodigde geld vandaan moet komen. Het college heeft ervoor gekozen de collectieve lasten niet te verhogen. De 23 miljoen euro aan bezuinigingen moeten worden opgebracht door de voorzieningen en door het verkleinen van de gemeentelijke organisatie. De overheid krijgt een andere rol, en de inwoners ook: minder overheid, meer burger. Alleen op die manier kan Leidschendam-Voorburg verantwoord vooruit.

Het college heeft daarom vandaag het voorlopig besluit genomen tot reorganisatie van de ambtelijke organisatie. Het besluit is genomen op basis van een plan waarbij de structuur en de werkwijze van de organisatie verandert. De gemeente gaat in de toekomst werken als een regieorganisatie: de gemeente stelt de te bereiken doelen vast, de uitvoering ervan zal in de meeste gevallen door anderen worden gedaan.

Het reorganisatieplan gaat nu eerst naar de ondernemingsraad (OR) en de vakbonden, verenigd in het Georganiseerd Overleg (GO). De gemeentelijke organisatie wordt een stuk kleiner, maar gedwongen ontslagen zijn niet aan de orde: de komende jaren gaan veel “babyboomers” met pensioen.

Tijdens de verbouwing blijft de winkel natuurlijk gewoon open: de dienstverlening aan de inwoners staat, ook in tijden van reorganisatie, te allen tijde centraal.