Leidschendam-Voorburg verhoogt de OZB niet

Leidschendam-Voorburg verhoogt OZB niet

Deze week krijgen huiseigenaren in Leidschendam-Voorburg de Onroerende Zaak Belastingaanslag (OZB), gebaseerd op de WOZ-beschikking waarin de waarde van de woning wordt vermeld. Leidschendam-Voorburg verhoogt dit jaar de OZB niet, in tegenstelling tot veel andere gemeenten. Wel is er dit jaar een wijziging in de berekening van het woonoppervlak. Dit kan, samen met een inflatiecorrectie, leiden tot een kleine wijziging in het te betalen bedrag.

Geen collectieve lastenverhoging

Wethouder Financiën Marcel Houtzager geeft aan waarom de gemeente de OZB niet verhoogt: “Onze gemeente heeft duidelijke keuzes gemaakt bij de start van de bezuinigingsoperatie in 2010. In het coalitieakkoord Verantwoord Vooruit hebben we als college een aantal leidende principes vastgelegd. Een daarvan is om geen collectieve lastenverhoging door te voeren. Zo worden veel van onze inwoners niet meer belast dan nodig is om de gemeente in de toekomst financieel gezond te houden.”

Andere wijze van berekening woonoppervlak

De Wet WOZ (Waardering Onroerende Zaken) regelt de waardering van alle onroerende zaken: woningen, maar ook openbare gebouwen en bedrijfspanden. De WOZ-waarde is de waarde die een woning of pand redelijkerwijs zou hebben opgebracht als het op de peildatum (voor het belastingjaar 2012 is dat 1 januari 2011) zou zijn verkocht. De waarde wordt bepaald door onder andere het woonoppervlak van het pand en de verkoopwaarde bij verkoop op de peildatum.


Voor het belastingjaar 2011 werd gebruik gemaakt van de bruto-woonoppervlakte van een object (gemeten van buitenmuur tot buitenmuur). Voor het belastingjaar 2012 gebruikt de gemeente de gebruikersoppervlakte van een pand. Deze nieuwe wijze van berekening komt overeen met metingen die de gemeente verricht voor o.a. bouwvergunningen. Zo hanteert de gemeente voortaan nog maar één systeem, waardoor we eenvoudiger en efficiënter kunnen werken.

Digitaal loket voor informatie en het maken van een afspraak
Voor vragen of meer informatie over de OZB en gemeentelijke belastingen kunnen inwoners terecht in het digitaal loket van de gemeente. Om langs te komen moet men eerst een afspraak maken. Ook dit doet kan makkelijk en snel in het digitaal loket www.lv.nl/digitaalloket.