Parochieberichten H. Laurentius Stompwijk

kerk

Parochieberichten H. Laurentius Stompwijk

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,                      

overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie  tel. 071-5220655

Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur 

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties Rabobank rek. nr. 361502168 

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Weekvieringen in de RK H. Laurentius Parochie

Donderdag 26 jan. 20.00 uur bijeenkomst van Liturgisch beraad en de Pastoraatgroep.

Zaterdag    28 jan. 19.00 uur woord- en communieviering met EMS Koor, Voorganger Mw. M. Turk

Zondag      29 jan. 11.00 uur woord- en communieviering met samen- zang, voorstellen 1e communicanten

                                           Voorganger Mw. M. Turk

                            11.00 uur voorbereiding 1e H. communie grote zaal.

Misintenties

Zaterdag 28 januari 19.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Jannie Suyten – v. Leeuwen, Kees Luk, Gerard Geus, Gerarda Knijnenburg—v.d. Lubbe, Koos Hagen.

Zondag 29 januari 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Cornelis en Piet Olijhoek, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja .. Santen – Koot, Jannie Suyten – v. Leeuwen, Cor Bolleboom – Zoetendaal,  Femia Janson – Sloot, Henk Luiten, Jo Verhagen – Hoogendijk, Gerard Put, Jaap Warmerdam, Gerard Geus, Cok Hilgersom, Gerarda Knijnenburg – v.d. Lubbe, Bertus v. Vliet, Nicolaas v. Schie, Bas v.d. Helm, Maartje Tuit – Noorlander, Tiny Bergen – Bunschoten, Nico v. Boheemen.

Kerkhulpen                              Kosters                      Lectoren                                 Misdienaars

Zaterdag   28 jan.  19.00 u        Frieda v. S                    geen                                          geen

Zondag     29 jan.  11.00 u        John O                          Jan v. Rijn                                Monica v. S/Miranda v. D

Sluiting van het secretariaat

Wegens omstandigheden is woensdag 25 en vrijdag 27 januari het secretariaat gesloten.

Viering met het E.M.S. koor

Zaterdag 28 januari verzorgen wij weer ’n viering met als thema:

“Zijn woord maakt vrij ”. In dit weekend wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de bestrijding van lepra. Daar gaan ook onze lezingen over. De voorganger is mevr. Marianne Turk.

Komt u ook meezingen en bidden? Aanvang 19.00 uur.