CDA: Menselijke maat voor gebied rond Stompwijk

CDA:  Menselijke maat voor gebied rond Stompwijk

“Het opstellen van het bestemmingsplan landelijk gebied heeft  veel onrust veroorzaakt in de Stompwijkse gemeenschap” aldus gemeenteraadslid Hetty van Enk tijdens de raadsvergadering van 7 februari. Het algemeen belang  komt hier op een aantal plaatsen in botsing met het individuele belang van inwoners en ondernemers. Er zijn maar liefst ruim zeventig  zienswijzen tegen het concept bestemmingsplan ingediend.

In de voorbereiding van dit bestemmingsplan heeft raadslid Yvonne van Boheemen veel knellende situaties ingebracht in de CDA fractie en ter plaatse ook laten zien. Het CDA heeft van begin af aan gevraagd om zorgvuldige behandeling en aangedrongen op het actief zoeken naar oplossingen voor de knelpunten die ontstonden voor inwoners en het bedrijfsleven. Dat heeft ertoe geleid dat meer dan de helft van de zienswijzen een aanpassing of gedeeltelijke aanpassing van het bestemmingsplan tot gevolg had. Een ander deel van de zienswijzen is opgelost, doordat  inwoners alsnog hebben kunnen aantonen dat zij recht hebben op bescherming  van het overgangsrecht. Hierdoor kan een bouwwerk of het gebruik ervan voortduren ook al is het in strijd met het nieuwe bestemmingsplan.

Het CDA is blij dat er zoveel zienswijzen gehonoreerd konden worden. Maar het CDA heeft tegelijkertijd het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd waarom zij niet heeft kunnen voorkómen, dat zoveel mensen gedwongen zijn geweest een zienswijze  in te dienen.  Veel mensen hebben in actie moeten komen, om alsnog de juiste bestemming voor hun perceel te krijgen. “Mensen hebben enorm veel moeite moeten doen om bewijsmiddelen te vinden, om alsnog de bescherming van het overgangsrecht aan te tonen” aldus Hetty van Enk. “Dat is voor veel mensen ingrijpend geweest en zeker niet gemakkelijk.  Het kost veel tijd;  soms ook juridische kennis. En vergunningen van  jaren geleden, leg je nou eenmaal niet gemakkelijk op tafel.”

Daarom heeft het CDA nadrukkelijk de toezegging van de wethouder gekregen  dat, met het vaststellen van het bestemmingsplan, het  maatwerk niet ophoudt.  Hetty van Enk: “Die toezegging is voor ons als CDA fractie heel belangrijk.  Het blijft dus altijd mogelijk voor inwoners en ondernemers om nieuwe bewijsmiddelen aan te dragen. En  het zoeken naar mogelijke oplossingen voor inwoners en ondernemers, vanuit een menselijke maat, gaat door.”