Feiten rond het voortbestaan van de bibliotheek in Stompwijk

Op dit moment doet binnen Stompwijk het gerucht de ronde dat de bibliotheek op 1 januari 2013 definitief haar deuren zou sluiten.  Juist omdat er van diverse kanten veel energie gestoken  wordt in het open houden van de bibliotheek, is het goed om dit misverstand recht te zetten.

Al  lange tijd is het duidelijk dat het voortbestaan van de bibliotheek in Stompwijk onzeker is. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft aan de bibliotheek een forse bezuiniging opgelegd, die van januari 2013 in 3 jaar gerealiseerd moet worden. Door deze bezuinigingsoperatie is het onmogelijk om de bibliotheek in Stompwijk op de huidige wijze in stand te houden.

In het kader van de plannen rond het Kulturhus wordt  gewerkt aan mogelijkheden om de bibliotheek tòch voor Stompwijk te behouden. Met name het kernteam voor de ontwikkeling van het Kulturhus, met daarin de Maerten van den Veldeschool, wil  hier een rol in spelen.

Zolang dit proces nog niet is afgerond, wordt er met betrekking tot het voortbestaan van de bibliotheek nog geen besluit genomen.

Zodra er ontwikkelingen zijn dan zal de bibliotheek hierover tijdig communiceren.

de Bibliotheek aan de Vliet

Maerten van den Veldeschool