Verslag MKB-LV Stompwijk

Verslag MKB-LV Stompwijk

Bijeenkomst woensdag 22 februari

Woensdag 22 februari vond de eerste ledenbijeenkomst van dit jaar van MKB-LV Stompwijk plaats. Daar werden diverse belangrijke onderwerpen besproken. 

Bestemmingsplan Landelijk gebied:

Bestemmingplan is op 7 februari 2012 aangenomen en geeft ondernemers en bewoners in het landelijk gebied duidelijkheid en houvast, wat na 40 jaar ook wel nodig was. Er zijn veel zienswijzen ingediend en er is zwaar gediscussieerd in de gemeenteraad over en met betrokkenen. Ook wij als MKB hebben onze stem laten horen. Veel zienswijzen zijn ingewilligd en er is een aantal bij dat valt onder het overgangsrecht. Helaas zijn nog niet alle zaken duidelijk. De gemeente heeft toegezegd dat deze per geval worden bekeken en aan de hand van maatwerk zullen worden opgelost.       

Stompwijkseweg:

Naar aanleiding van de ledenbijeenkomst op 8 december 2011 hebben op 9 februari 2012 afgevaardigden van LTO, Adviesraad, Rijnland en MKB-LV Stompwijk om de tafel gezeten met de gemeente. Tijdens deze vergadering hebben de organisaties hun input kunnen geven m.b.t. de problemen op de Stompwijkseweg en het geplaatste portaal. Volgens Rijnland is de dijk stabiel en veilig, alleen niet hoog genoeg. Daar veel ankers, waarmee de weg op zijn plaats gehouden wordt, afgebroken zijn, verzakt de weg en de beschoeiing.

Naar aanleiding van het gesprek van 9 februari is er een klankbordgroep gevormd waarin de verschillende organisaties vertegenwoordigd zijn. Deze klankbordgroep kijkt naar oplossingen voor korte en lange termijn en de ‘Stompwijkse wijze van werken’ wordt hiermee voortgezet. Voor verdere informatie verwijzen wij jullie naar het gepubliceerde persbericht van de gemeente.

Dinsdag 6 maart zal in de commissievergadering Openbaar Gebied de Stompwijkseweg besproken worden. Tijdens deze vergadering zal CDA-raadslid, Hetty van Enk, het college aanspreken op de huidige situatie en hierover kritische vragen stellen. Deze vergadering is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Hier kunt/moet ook u uw stem laten horen en kunt u inspreken, dit moet u van te voren wel melden bij de griffie. Niet alleen de ondernemers maar ook de bewoners van het dorp kunnen tijdens deze vergadering aangeven wat de gevolgen zijn van het geplaatste portaal. Want ook de bewoners aan de Dr.v.Noortstraat hebben last van het extra verkeer wat nu door het dorp moet, tevens vertoont ook de weg in het dorp zwakke plekken.

MKB LV zal deze gelegenheid zeker aangrijpen, maar laat uw stem ook horen. Kom allemaal 6 maart! Aanvang raadsvergadering 19.30 uur, locatie Swaensteijn, Herenstraat, Voorburg.

Twee bedrijfspresentaties:

Jolanda van Boheemen van Administratiekantoor van Boheemen BV heeft ons een kijkje in haar ‘keuken’ gegeven. Tevens heeft zij ons meegenomen in de nieuwe manier van boekhouden; YOB een webbased boekhoudprogramma welke het boekhouden nog leuker, makkelijker, overzichtelijker en sneller maakt. Indien u daar meer vragen over heeft kunt u altijd contact opnemen op telefoonnummer  071 5804847.   

Desiree Luiten, van Party Herberg het Blesse Paard, heeft ons letterlijk in haar keuken laten kijken, en wel de nieuwe keuken! Al enige tijd is een heel team van o.a. Stompwijkse ondernemers druk aan de gang om het Blesse Paard geschikt te maken voor de toekomst. De wens om ook a la carte te kunnen aanbieden zal per september in vervulling gaan. Heeft u vragen of wilt u alvast reserveren? Bel dan 071-5801590.

Communicatie:

Middels de site Stompwijk.nl maar ook via de nieuwsbrief van MKB-LV kunt u als lid van MKB een stukje laten plaatsen waarin u uw bedrijf presenteert. Heeft u hierin interesse neem dan even contact met ons op!

Wij willen alle aanwezige leden bedanken voor hun komst.

Namens MKB-LV Stompwijk

Lennert, Jeroen, Wim, Jacqueline, Desiree en Ursula