Dank aan veel lieve mensen,

bedankt

Hierbij bedank ik alle fijne lieve mensen die mij d.m.v. een kaartje, bloemetje, bezoek, telefoontje, of op een andere manier aan mij hebben gedacht tijdens mijn revalidatie. Het was voor mij een prachtige ervaring om de blijken van medeleven van zoveel mensen op deze manier te mogen meemaken. Dit kan alleen in dit prachtige dorp, waar de mensen altijd klaarstaan waar hulp of ondersteuning nodig is.

Ik hoop jullie weer redelijk mobiel te mogen ontmoeten op de bekende plaatsen.   

Hartelijke groet Corrie v. Santen—Wortman