Parochieberichten

Weekvieringen in de  RK H. Laurentius Parochie

Donderdag 29 mrt. 20.00 uur           vergadering van de wijkcontactpersonen

Zaterdag    31 mrt. 19.00 uur           geen viering

Zondag      01 april 11.00 uur           Palmpasen Eucharistieviering,   gezinsviering met samenzang  

                                                       Voorganger pastoor J.v.d. Bie

Misintenties

Zondag 1 april 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Annie v. d. Burg -v. Veen, Cornelis en Piet Olijhoek, Jan Kerkvliet, voor de overledenen, Adrianus en Wilhelmina .v. Wijk – Ham, Maartje Tuit – Noorlander, Tiny Bergen – Bunschoten, Piet Roeling, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten- v. Leeuwen, Femia Janson-Sloot, Henk Luiten, Jo Verhagen – Hoogendijk, Gerard Geus,  Cok Hilgersom, Gerarda Knijnenburg -v.d. Lubbe, Bertus v. Vliet, Nicolaas v. Schie, Bas v.d. Helm,   Gerarda de Jong -v.d. Poel, Piet Janson, Corrie Groeneweg -v.d. Kerkhof, Gerardus Pijnaker, Nico de Heij, Sjaan v. Marwijk – v. Santen, Riet Oliehoek de Haas, To Olsthoorn.

kerkhulpen                                                 Kosters                  Lectoren                       Misdienaars

Zaterdag   31 mrt.  19.00 uur                       A.v.S.                      geen                               geen

Zondag     1  april.  11.00 uur                       A.v.S.                     Cees Bergen                  Ashley J. en

                                                                                                                                   Inge Rotterveel

Vastenactie 2012

In de komende weken voor Pasen worden de vastenzakjes bij u opgehaald. Als u het doel in Ghana wil ondersteunen, zet dan het zakje klaar bij de deur zodat de vrijwilliger niet hoeft te wachten op u donatie. Ook dit jaar komt de opbrengst geheel ten goede aan de verdere bouw van de school in Ghana. Er staat ook een vastenbus achter in de kerk waar u eventueel een donatie in kunt gooien. Wij rekenen op u, zodat wij deze kinderen een betere toekomst kunnen geven.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

MOV stompwijk

WIJKCONTACT VERGADERING

Donderdag 29 maart is er een vergadering van de wijkcontacten.  We beginnen om 20.00 uur in de pastorie.

Met vriendelijke groet, Annie van Rijn