Verschillende OZB-tarieven per woonkern’

LEIDSCHENDAM-VOORBURG, 26 maart 2012 – Uit goed ingelichte bronnen is vernomen dat het college van Leidschendam-Voorburg van plan is om vanaf 2013 verschillende OZB-tarieven per woonkern te gaan hanteren. Deze plannen worden begin volgende week gepresenteerd. Afgelopen week gaf het college nog aan goed op koers te liggen met betrekking tot de realisatie van de bezuinigingen, maar er worden de komende periode ook projecten uitgevoerd in met name Stompwijk en Leidschendam waar veel kosten en risico’s aanhangen. Door verschillende OZB-tarieven per woonkern te hanteren, zou het college het principe van ‘de gebruiker betaalt’ willen introduceren. Het college zou de wettelijke mogelijkheid hiertoe onderzoeken.

Hans Peter Klazenga, fractievoorzitter Gemeentebelangen: “Ons is ter ore gekomen dat het college de kosten van dure projecten en daarmee de risico’s bij de bewoners wil leggen die er het meest gebruik van maken. Mensen uit Stompwijk moeten via extra OZB een deel van de kosten voor de renovatie van de Stompwijkseweg betalen. Mensen in Leidschendam betalen op die manier mee aan de nieuwbouw van De Fluit en de kosten van het Damcentrum-project.”

De OZB tarieven in Voorburg gaan waarschijnlijk naar beneden, omdat daar de voorzieningen zoals de mogelijkheid om een paspoort aan te vragen verdwijnen. Klazenga: “Zoals bekend is er veel protest uit Voorburg over het sluiten van het gemeentelijk servicecentrum en het niet meer subsidiëren van de traditionele kerstboom voor de Oude Kerk. De gedachte van het college is waarschijnlijk dat door verlaging van het OZB-tarief in Voorburg de inwoners voor extra reiskosten naar het Stadskantoor in Leidschendam worden gecompenseerd.”

Gemeentebelangen is verbaasd over deze gang van zaken en zal aan het begin van volgende week met schriftelijke vragen komen. Klazenga: “Wij zijn zeer benieuwd hoe de inwoners tegen deze plannen aankijken. Vanaf komende zondag hebben wij op onze website (www.gblv.nl) een mogelijkheid om hierop te reageren. Doe dit massaal!”