Kulturhus of niet???

Kulturhus of niet ?

Omdat ik helaas op woensdag verhinderd ben wil ik hierbij even reageren.

Al vele jaren wordt er op initiatief van leden van de Adviesraad over een zogenaamd kulturhus gepraat.

Hoewel ik sinds enkele maanden geen bestuurslid meer ben van de Stichting Dorpshuis Stompwijk vind ik dat een reactie mijnerzijds niet achterwege mag blijven.

Iedere vereniging weet dat alle gemeentesubsidies binnen twee tot drie jaar gaan verdwijnen en ook die van het Dorpshuis. Daarnaast is het ook zo dat de gemeente enkele jaren geleden heeft besloten de huur voor het Dorpshuis meer dan te verdrievoudigen. Dit in strijd met eerder gedane schriftelijk vastgelegde toezeggingen. Het Dorpshuisbestuur is hiermee schoorvoetend akkoord gegaan omdat de hogere huur extra werd gesubsidieerd.

U zult wel begrijpen dat Stompwijkers vinden dat de gemeente Leidschendam-Voorburg in deze geen betrouwbare partner heeft getoond. Deze kwestie is bij de gemeente schriftelijk aangekaart. De huidige verenigingen in het Dorpshuis betalen gezamenlijk ongeveer € 20.000,- aan huur en het Dorpshuis ongeveer € 47.000,- . Indien dit zo moet blijven zal het gehele verenigingsleven gaan verdwijnen met dank aan de gemeente!

U zult zich afvragen wat dan ?

De gemeente heeft vele duizenden euro`s aan subsidie in de wacht gesleept en aan vergaderingen en gezever er doorheen gejaagd. Er moet toch iets komen en de gemeente moet iets kunnen laten zien, niet waar?

De oplossing lijkt eenvoudig:

Verlaag de belachelijk hoge naar normale bij de exploitatie passende huursom. Breek de asbest bibliotheek af en verleg de toegangsweg naar de woningen voor een gedeelte. Maak aan de voorzijde van het Dorpshuis een ruimte voor kinderopvang en uitleenpost voor boeken. Bouw een nieuwe school aan de overzijde met een aantal woningen. (Gelet op mijn ervaringen uit een andere gemeente: ga niet klungelen aan het huidige schoolgebouw. De kosten lopen bijna altijd uit de hand en de exploitatiekosten blijven hoog)

Wees vooral praktisch, verzamel de juiste mensen en verminder het aantal dure adviseurs. Dit advies is gratis.

Ik ben bereid een en ander zo nodig toe te lichten.

Guus Belt