Kulturhus

KulturhusKulturhus

Woensdagavond 11 april was de informatieavond over het Kulturhus. Veel mensen hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging voor de Workshop Kulturhus. In het eerste uur (inloop met presentatie plannen en ruimtelijk kader Kulturhus) was er uitgebreid tijd om de tekeningen van het Kulturhus te bekijken. Daarna werd iedereen welkom geheten door Wethouder Rensen, die blij verrast was met het grote aantal bezoekers.

Het tweede gedeelte van de avond (Mini-workshops) liep niet helemaal volgens plan omdat er toch wel nog wel veel vragen en opmerkingen waren over het toekomstige Kulturhus. Wat mij deze avond en de afgelopen weken is opgevallen is, dat veel inwoners van Stompwijk graag iets zien gebeuren in het dorp. Het is tijd voor iets nieuws. Het Kulturhus zou dat kunnen zijn, maar toch ook eigenlijk weer niet.

Ik wil het vergelijken met het kopen van een nieuwe broek. Je hebt er een nodig, hij zit niet helemaal lekker, maar je koopt hem toch, want je wilt iets nieuws en anders heb je niets. De kans is groot dat die broek in de kast blijft liggen. Zo lijkt het ook met het Kulturhus. Jammer dat het een afgeslankt Kulturhus is, en jammer dat er zoveel speelplaats verloren gaat, maar we willen iets nieuws. Maar het Kulturhus staat er wel voor 30 jaar. En wat als er in de toekomst een 100 huizen bijgebouwd worden? Waar laten we dan al die kinderen? In het souterrain van de school??

Anneke van Bemmelen- van Santen