Parochieberichten

Overleden: Hillegonda Adriana Scholtes – Knijnenburg in de leeftijd van 88  jaar.

                   Maria Onderwater – Onderwater               in de leeftijd van 93 jaar  

Weekvieringen in de RK H. Laurentius Parochie.

Woensdag     18 apr.           19.30 uur     avondwake voor Rie Onderwater in de                                                                   Emmauskapel

Donderdag    19 apr.           11.00 uur     eucharistieviering voor Mw. Rie Onderwater,    aarna begeleiden wij haar naar haar laatste                                                  rustplaats op het op het  kerkhof naast de kerk,

                                                            voorganger pastoor J.v.d. Bie.

                                        20.00 uur      pastoraatgroep vergadering

Zaterdag 21 apr.              19.00 uur        geen viering

Zondag  22 apr.               11.00 uur         eucharistieviering met Parochiekoor, feestelijke viering voor Diaken H. Peters b.g.v.     25  jarige   diaken jubileum. 

                                                          Voorganger Diaken H. Peters.     

 

Misintenties

Zaterdag  21 april 19.00 uur geen viering

Zondag   22 april 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Nel Peters – Roelofs, Ronald Peters, Korrie Sluimer, John Peters, Theo en Nelly v. Wortman – v. Beek, uit dankbaarheid, Jan v. Wissen, Familie v. Wissen.—v. Brecht, Leen en Josien Olsthoorn, Arie – Kees en Marie Olsthoorn, Kees v. Dijk, Piet v.d. Arend, Jaap Warmerdam, Leen v. Boheemen,   Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten – v. Leeuwen, Femia Janson-Sloot, Henk Luiten, Jo Verhagen – Hoogendijk, Gerard Geus, Cok Hilgersom, Gerarda Knijnenburg – v.d. Lubbe, Bertus v. Vliet, Nicolaas v. Schie, Bas v.d. Helm, Gerarda de Jong – v.d. Poel, Piet Janson, Corrie Groeneweg –  v. d. Kerkhof, Gerardus Pijnaker, Nico de Heij, Riet Oliehoek –  de Haas, To Olsthoorn, Antoon de Winter, Mw. Scholtes – Knijnenburg, Maria Onderwater – Onderwater .

kerkhulpen                                       Kosters           Lectoren        Misdienaars

Zaterdag   21  apr.  19.00 uur               John O.            geen                 geen

Zondag     22 april.  11.00 uur               John O.          Nel Klijn              Ramon v. S / Annika Luk