Opheffen calamiteit Stompwijkseweg

stompwijksewegOpheffen calamiteit Stompwijkseweg

De gemeente Leidschendam-Voorburg start maandag 21 mei met het herstel van de calamiteit in de Stompwijkseweg. Voor deze ingrijpende werkzaamheden is de weg tussen de huisnummers 37 en 58 vier weken lang afgesloten voor doorgaand verkeer. Alleen (brom)fietsers kunnen via een smalle strook het werk passeren. Het eenrichtingsverkeer voor vrachtwagens is tijdens de uitvoeringsperiode buiten gebruik. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven. Ondernemers in Stompwijk wordt verzocht hun leveranciers te informeren over de tijdelijke afsluiting.

De datum van 21 mei is in gezamenlijk overleg met LTO gekozen, zodat de agrariërs in hun bedrijfsvoering hiervan de minste hinder ondervinden.