KBO

Katholieke Bond van Ouderen Stompwijk

Nieuwsbrief april 2012

Uitslagen klaverjassen en rummicub 12 april

Klaverjassen                              punten                punten

1e               Arnold  Janson                 5738              6e        Alice v.d. Poel       5270

2e        Martien Berg                    5474              7e        Riet van Rijn        5151

3e        Catrien Bos                      5357              8e        G.v.d. Hoeven      5099

4e        Dirk Heemskerk               5313               9e       Door de Groot       5070

5e        Jan Mooijman                  5294              10e      Sjaan Ammerlaan   4677

Poedelprijs Piet v. Steen  met 3618 punten.

Rummicub spelen

1e  Nel v. Santen                      23 p

2e  Nel Hoogeveen                  26 p

3e  Corrie Verhoef                   75 p

4e  Dien v.d. Werf                  177 p

Poedelprijs Mevrouw Hoogenboom  308 punten.

Alle prijswinnaars gefeliciteerd en graag tot ziens.

Uitgaansdag vrijdag 22 juni 2012

Misschien denkt u, die zijn er vroeg bij, wat is het geval, dit jaar gaan wij een bezoek brengen aan het paleis Soestdijk, een zeer gewild object om te bezoeken.

Wij moeten echter reeds nu kaarten bestellen, die wij niet meer kunnen teruggeven. Om het risico te vermijden dat wij met een schadepost worden geconfronteerd van te veel bestelde kaarten, moet u nu reeds inschrijven om aan deze tocht deel te nemen.Wat krijgt u allemaal op deze dag ?

Bezoek aan het paleis Soestdijk met rondleiding, hier gebruiken wij ook koffie met gebak in de oranjerie en voor de lunch een koffietafel met kroket.

Hierna gaan wij een bootvaart maken over de Loosdrechtse plassen.

Wij sluiten af met een 3 gangen diner in de oude school in Ter Aar.

Dit is in het kort wat u allemaal te wachten staat, wij dachten weer een leuke dag te hebben samengesteld, met een hoog gehalte aan vermaak en plezier.

Dit alles kost u € 75,00 per persoon, gezien tegen wat u er voor krijgt een prachtige prijs.

Opgave per telefoon bij Aad v.d. Ham 070-3205410 of op de Soos.

Betalingen op bankrekening nummer 375349243 t.n.v. KBO Stompwijk, betaling kan eventueel later plaats vinden, echter wie het eerst komt enz……

Testament en erfrecht

Let op! Houdt donderdagavond 10 mei vrij, dan geeft de SSB in samenwerking met KBO – Stompwijk in samenwerking met Notaris Adegeest een voorlichting en informatie avond over testamenten en erfrecht en alles wat daar mee samenhangt. Deze avond vindt plaats in het Dorpshuis, wij beginnen om 20.00 uur met de informatie. Daarna bestaat er gelegenheid voor het stellen van vragen. Voor de goede orde, deze bijeenkomst is vrij toegankelijk voor alle belangstellenden uit Stompwijk e.o.

PS. In de nieuws brief van april in de nestor staat een foutieve aanvangstijd vermeld, zoals boven omschreven staat, is de echte aanvang dus 20.00 uur.

Het bestuur wenst u een leerzame avond toe.

Met vriendelijke groet, bestuur van de KBO – Stompwijk